Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Gmina Staszów realizuje projekt pn.: „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach”

Gmina Staszów realizuje projekt pn.: „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach”

W dniu 28 marca 2024 r. podpisano umowę o dofinasowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego dofinansowaną ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

Celem projektu jest celu doposażenie służb ratowniczych i usprawnienia akcji ratowniczych na terenie gminy Staszów.

Projekt polega na zakupie samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Krzczonowice.

Oprócz standardowego wyposażenia zostaną zakupione celem wymiany na nowe:

- Nożyco rozpierak akumulatorowy - ciężki,

- Aparaty ODO+Maski+Butla kompozytowa - 4 kpl.,

- Komplet węży W-52, W75.

Do grupy docelowej należą użytkownicy korzystający ze wspartej infrastruktury i sprzętu, użytkownicy korzystający z zasobów środowiska, w tym JST, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego oraz OSP i PSP. OPS Krzczonowice leży w gminie Staszów, powiecie staszowskim, województwie świętokrzyskim.

Całkowity koszt projektu 1 545 100,00 zł

Dofinasowanie 1 236 080,00 zł

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie


16-04-2024, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.