Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Cyfrowa gmina

Gmina Staszów realizuje kolejny projekt, który ma wpłynąć na zwiększenie jej bezpieczeństwa cyfrowego. Do placówek i instytucji gminnych trafi sprzęt komputerowy i oprogramowanie za 465 tysięcy złotych.

6 września 2023 roku burmistrz miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć, reprezentując gminę Staszów, podpisał umowę pn. "Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" w Gminie Staszów" z firmą Tritech New Technologies Sp. z o. o. z Warszawy, reprezentowaną przez członka zarządu Marcina Paczosa.

Zakres umowy obejmuje między innymi dostawę dwóch serwerów do wirtualizacji wraz z oprogramowaniem, serwer NAS z dyskami, cztery laptopy administracyjne, trzydzieści dwa laptopy do prac biurowych, dwie sztuki UPS-ów, dwie sztuki UTM, dostarczenie licencji na system backup, zaprojektowanie i skonfigurowanie systemu Active Directory oraz dostarczenie licencji na oprogramowanie bazodanowe.

Zamówienie będzie realizowane w ramach otrzymanego grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". Umowa opiewa na 465 000,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 14 dni od momentu jej podpisania.

Zakupiony sprzęt będzie używany w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, w Centrum Usług Wspólnych w Staszowie oraz w jednostkach oświatowych. Sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa cyfrowego gminy Staszów poprzez wdrożenie systemu backupu usługi Active Directory. Dodatkowo dwa urządzenia typu UTM (Unified Threat Management), czyli wielofunkcyjne zapory sieciowe zintegrowane w postaci jednego urządzenia, zostaną przekazane Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie i Ośrodkowi Pomocy Społecznej.


Podpisanie umowy cyfrowa gmina

Podpisanie umowy cyfrowa gmina

Podpisanie umowy cyfrowa gmina

Podpisanie umowy cyfrowa gmina


11-09-2023, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.