Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Umowa na LEDy podpisana!

W czwartek, 29 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie podpisana została umowa dotycząca modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów. Burmistrz Leszek Kopeć, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Staszów, Henryki Skowron, podpisał umowę ze spółką Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST.

Wykonawca ma dostarczyć energooszczędne oświetlenie uliczne typu LED w ilości 614 szt. wraz z jego instalacją na terenie miasta, w tym m.in.: modernizację 597 opraw, wymianę 15 opraw przy ul. Langiewicza, dobudowę jednego punktu oświetleniowego w Parku im. Adama Bienia, wymianę 69 kompletnych stanowisk słupowych w Parku im. Adama Bienia, wyniesienie 11 punktów sterujących ze stacji transformatorowych, wdrożenie inteligentnego systemu sterowania (Park im. Adama Bienia, ul. Mickiewicza, ul. Konstytucji 3-go Maja) oraz wdrożenie programowalnej redukcji mocy w pozostałych punktach oświetleniowych. Wykonanie „Modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów” wykonawca przetargu wycenił na 1 199 250,00 zł. Termin realizacji zadania to 15.03.2021 r. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Dofinansowanie uzyskane przez gminę Staszów w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego to 1,3 miliona złotych.

Dzięki modernizacji poprawi się estetyka i jakość oświetlenia, a gmina zapłaci niższe rachunki za energię elektryczną. Wymiana oświetlenia zostanie przeprowadzona m.in. przy ulicach: 11 Listopada, Jana Pawła II, Mickiewicza, Kolejowej, Langiewicza, Komisji Edukacji Narodowej, Kołłątaja, Konstytucji 3-go Maja, Kilińskiego, Zamojskiej, Świętokrzyskiej, Słowiańskiej, Sandomierskiej, Rzeszowskiej, Jagiellońskiej, Piastowskiej oraz obok boiska „Wembley” i w Parku Miejskim im. Adama Bienia.


Burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć razem z prezesem Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST, Stefanem Tatarkiem.

Od lewej: Prezes Zarządu spółki Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST, Stefan Tatarek, zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów, dr Ewa Kondek, burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć, Skarbnik Gminy Staszów, Henryka Skowron.

Od lewej: burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć, Skarbnik Gminy Staszów, Henryka Skowron. Prezes Zarządu spółki Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST, Stefan Tatarek.

23-11-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.