Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”


W wyniku zawartego Porozumienia Międzygminnego z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, w skład którego wchodzą miasto i gmina Staszów, miasto i gmina Oleśnica oraz gmina Rytwiany zlecono m.in. opracowanie dokumentu strategicznego SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”.


SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa” stworzony został w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki na terenach trzech gmin i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego.

Główną ideą planowania zrównoważonej mobilności miejskiej jest dążenie do stworzenia zrównoważonego systemu transportu. Planowanie mobilności swoim zasięgiem obejmuje wszystkie rodzaje i formy transportu na obszarze MOF Staszowa. Są to zarówno transport publiczny, prywatny, pasażerski, towarowy, zmotoryzowany i niezmotoryzowany. Za priorytety horyzontalne uznano: bezpieczeństwo ruchu drogowego, rozwój usług transportu publicznego oraz wzrost udziału rowerów w ruchu drogowym.


Gmina Staszów jako lider porozumienia złożyła wniosek o dofinasowanie i uzyskała dofinansowanie za opracowanie „SUMP Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”. Lider porozumienia pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 12.12.2022 r. podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0079/22-00 na realizację projektu pn. „SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa” w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Wartość projektu – 27 980,00 zł

Dofinansowanie - 19 335,77 zł

Wkład własny – 8 644,23 zł


09-08-2023, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.