Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

Logo MRD


Gmina Staszów pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 21.03.2023 r. podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0341/22-00 na realizację projektu pn.: „Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przeznaczeniem projektu jest budowa nowopowstałego „Miasteczka Ruchu Drogowego (MRD) w Staszowie” umożliwiającego wprowadzenie dzieci i młodzież w podstawy bezpieczeństwa zachowania się w ruchu drogowym oraz zapewnienie możliwości należytego szkolenia.

Wartość zadania – 709 000,44 zł
Dofinansowanie w kwocie - 457 549,99 zł

Miasteczko ruchu drogowego mieści się przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie. Na placu powstały alejki w formie zminiaturyzowanych ulic z oznakowaniem zarówno poziomym, jak i pionowym, sygnalizacją świetlną, skrzyżowaniami, a także chodnikami i przejściami dla pieszych.


„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”


01-09-2023, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.