Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego - konsultacje społeczne w Staszowie


W dniu 12 października w Staszowskim Ośrodku Kultury odbyły się konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021 – 2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego spotkali się przedstawiciele samorządów lokalnych, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, starosta powiatu staszowskiego Józef Żółciak wraz z wicestarostą Leszkiem Guzalem, burmistrzowie i wójtowie z powiatu staszowskiego, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych i pozarządowych oraz pracownicy Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. i inni przedsiębiorcy z terenu powiatu.

Konsultacje i prezentacje poprowadzili: Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Agnieszka Kubicka – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego poinformowali, jaką kwotą będzie dysponował region świętokrzyski w rozpoczynającej się perspektywie dotyczącej funduszy unijnych oraz na jakie zadania będzie można przeznaczyć płynące z funduszy unijnych wsparcie, w tym, jakie są priorytety w tej tematyce na najbliższe lata.

Największa część środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma być przeznaczona na działania związane z efektywnym wykorzystaniem energii na nowe technologie, wsparcie przedsiębiorczości i innowacji. Natomiast Europejski Fundusz Społeczny+ ma być głównym instrumentem finansowym służącym wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych, działania w dziedzinie zatrudnienia, kształcenia oraz włączenia społecznego. EFS+ będzie wspierać państwa członkowskie w walce z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa.

Panel dyskusyjny dotyczył m. in. działań związanych z „zieloną energią”, możliwościami realizacji projektów kanalizacyjnych i wodociągowych oraz zagadnień związanych z brakiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie dziećmi autystycznymi.

Projekt programu regionalnego na lata 2021 – 2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego jest dostępny na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce poświęconej programowi na lata 2021 – 2027.


Tekst: Barbara Skuza


14-10-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.