Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

W sali konferencyjnej staszowskiego magistratu w piątek, 9 lipca, odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie.

Młodzieżowa Rada Miejska w Staszowie została powołana do życia podczas XXX Sesji Rady Miejskiej w Staszowie. Uchwała zakłada powołanie 21-osobowej Młodzieżowej Rady Miejskiej, a wybory do niej odbyły się 21 czerwca w poszczególnych okręgach wyborczych, którymi były szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe na terenie Gminy.


W poszczególnych okręgach wybrani zostali:

Okręg Wyborczy nr 1 - ZPO nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie: Franciszek Sałata, Mikołaj Monkowicz.

Okręg Wyborczy nr 2 - PSP nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie: Karol Podkowa, Julia Gąszczyk, Julia Brzyszcz.

Okręg Wyborczy nr 3 - PSP nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie: Julia Olszewska, Julia Jastrząb.

Okręg Wyborczy nr 4 - PSP im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie: mandat nieobsadzony.

Okręg Wyborczy nr 5 - ZPO – PSP i P w Wiązownicy Dużej: Zuzanna Jarzyna.

Okręg Wyborczy nr 6 - ZPO - PSP im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie: Aleksandra Stawecka.

Okręg Wyborczy nr 7 - ZPO - PSP i Przedszkole w Mostkach: Nadia Anioł.

Okręg Wyborczy nr 8 - ZPO - PSP im. Stefana Żeromskiego i Przedszkole w Kurozwękach: Jakub Wasilewski.

Okręg Wyborczy nr 9 - ZPO PSP im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach: Jakub Wójtowicz.

Okręg Wyborczy nr 10 - LO im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie: mandat nieobsadzony.

Okręg Wyborczy nr 11 - ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie: Dawid Musiał, Iga Woźniak, Magdalena Pietras.

Okręg Wyborczy nr 12 - ZS im. Stanisława Staszica w Staszowie: Martyna Dorota Miczulis, Maja Mazur, Dawid Góral.


Podczas piątkowej sesji młodzi radni złożyli ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze. Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie podczas sesji podjęli trzy uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących. W wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie została wybrana Maja Mazur z Zespołu Szkół im. S. Staszica w Staszowie, wiceprzewodniczącymi zostali zaś Julia Jastrząb z PSP nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie oraz Karol Podkowa z PSP nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie.

Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej powodzenia oraz owocnej pracy w Radzie życzył Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, który wraz ze swoim zastępcą, dr Ewą Kondek oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Staszowie, Ireneuszem Kwiecjaszem wręczył radnym zestawy upominków.

- Pamiętajcie, że nic nie dzieje się o Was bez Was – bardzo cenię sobie Wasze zdanie, liczę na owocną współpracę i jestem przekonany, że wspólny dialog doprowadzi nas do wypracowania konstruktywnych rozwiązań – powiedział burmistrz Leszek Kopeć.

Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny. Celem jej działania jest rozwijanie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie oraz koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, a także kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, obywatelskich i patriotycznych. Młodzieżowa Rada Miejska ma za zadanie inspirować młodzież do uczestnictwa w rozwoju kulturalnym, promować kulturę, szczególnie tę tworzoną przez młodzież i do niej adresowaną, a także współpracować i integrować twórcze środowiska młodzieżowe. Co więcej młodzi radni powinni wspierać działalność charytatywną młodzieży i wolontariatu, bronić praw i godności ucznia oraz aktywizować samorządy uczniowskie.


I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

14-07-2021, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.