Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

II SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

26 listopada odbyła się II Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radni podjęli 17 uchwał, w tym zajmowali się wyborem składów i przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Miejskiej.

II Sesję w składzie powołanym na kadencję 2018-2023 radni rozpoczęli od wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów. Uchwałą podjęto także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029. Podjęto także uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów. Tym samym ustalono cenę żyta na 52,44 zł za 1 dt. Radni głosowali również nad uchwałą w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”

Radni podjęli uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych. Powołano sześć stałych komisji. Podczas sesji ustalono, że składy osobowe poszczególnych komisji prezentują się następująco:

  • Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Staszowie:

- Wojciech Charyga – przewodniczący,
- Piotr Kasperkiewicz
- Tomasz Otrębski,
- Zbigniew Wojciechowski.

  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie:

- Mariusz Łazarz – przewodniczący,
- Kryspin Bednarczyk,
- Mirosław Bernyś,
- Anna Majczak.

  • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie:

- Piotr Kasperkiewicz – przewodniczący:
- Stanisław Altenberg,
- Beata Gajek-Dyl,
- Hubert Gawłowicz.

  • Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie:

- Anna Majczak – przewodnicząca,
- Stanisław Altenberg,
- Mirosław Bernyś,
- Tomasz Klimek,
- Ireneusz Kwiecjasz,
- Bonifacy Wojciechowski.

  • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie:

- Jacek Piwowarski – przewodniczący,
- Zdzisław Brzyszcz,
- Hubert Gawłowicz,
- Anna Karasińska,
- Piotr Kasperkiewicz,
- Mariusz Łazarz,
- Ewa Marek,
- Tomasz Otrębski,
- Dominik Rożek.

  • Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie:

- Mirosław Bernyś – przewodniczący,
- Rafał Grabka,
- Tomasz Klimek,
- Jacek Maruszewski,
- Jacek Piwowarski,
- Zbigniew Wojciechowski.

  • Komisja Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie:

- Ewa Marek – przewodnicząca,
- Zdzisław Brzyszcz,
- Beata Gajek-Dyl,
- Rafał Grabka,
- Ireneusz Kwiecjasz,
- Mariusz Łazarz,
- Bonifacy Wojciechowski,
- Dominik Rożek.

  • Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie:

- Tomasz Otrębski – przewodniczący,
- Kryspin Bednarczyk,
- Wojciech Charyga,
- Anna Karasińska,
- Ireneusz Kwiecjasz,
- Jacek Maruszewski.


29-11-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.