Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja: Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Staszowie

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Przegląd stanu parkingów, chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Staszów oraz plany w tym zakresie – posiedzenie wyjazdowe (punkt z planu pracy Komisji).
2. Wypracowanie stanowiska w związku ze skierowanym do rozpatrzenia wnioskiem o przedstawienie sprawy ograniczenia tonażu na drodze wojewódzkiej nr 764, odcinku Staszów – Połaniec.
3. Rozpatrzenie pisma mieszkańców ul. Zielona Dolina w Staszowie z dn. 05.06.2019 r. w sprawie przeanalizowania zasadności planowanej inwestycji przez UMiG w Staszowie na działkach położonych przy ul. Zielona Dolina w Staszowie.
4. Informacja dotycząca działalności Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. (punkt z planu pracy Komisji)
5. Informacja o działalności sp. z o.o. PKS Staszów (punkt z planu pracy Komisji).
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
( - ) Piotr Kasperkiewicz


18-06-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.