Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie

INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie, w następujących tematach z planu pracy Komisji:

1. Przegląd wykonanych inwestycji celu publicznego zrealizowanych w minionej kadencji oraz źródła ich finansowania.
2. Informacja dotycząca planowanych inwestycji oraz obecnego stanu ich wykonania.
3. Informacja o planie zagospodarowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Grzybowie – stan realizacji inwestycji i zatrudnienia.
4. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Przedsiębiorczości
(-) Piotr Kasperkiewicz

02-06-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.