Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

,,KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych"

Plakat Informacyjny


Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. rozpoczęła realizację projektu „KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych” projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0010/21 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Cel główny projektu: Wzrost aktywności zawodowej osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego, będących uczestnikami projektu, uzyskany poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, realizowanych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie naboru w okresie trwania projektu (01.04.2022-30.06.2023).

Działania kierowane do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, w wieku 18-29 lat, (w szczególności miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów), w tym wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiet, osób z kategorii NEET, osób o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, imigrantów z Ukrainy.

W ramach Projektu oferujemy Uczestnikom:

1. WSPARCIE DORADCZE I POŚREDNICTWO PRACY – Wsparcie będzie polegało na identyfikacji potrzeb osób młodych, pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

2. SZKOLENIA ZGODNE Z IPD umożliwiające nabycie/podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz uzyskanie formalnego ich potwierdzenia (certyfikat po pozytywnie zdanym egzaminie zewnętrznym) np.:


– UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE ORAZ MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
– MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO
– SPAWACZ
– KOPARKO-ŁADOWARKI
– KOSMETYCZKA
– NOWOCZESNY PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

3. PŁATNA PRAKTYKA W MIEJSCU PRACY (DLA 120 OSÓB)

Więcej informacji na stronie Akademii Przedsiębiorczości: https://ap.org.pl/projekty/kompleksowa-aktywizacja-osob-mlodych/

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY MAJĄ ZAPEWNIONE: wymagane dla kursu badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń, egzaminy zewnętrzne po ukończonych szkoleniach, zwroty koszty dojazdów i/lub kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, stypendium.

Prowadzimy ciągły nabór do lutego 2023 r. lub do utworzenia pełnego naboru uczestników.

Źródło: Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o.


02-08-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.