Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Komunikat: Chemiczne odchwaszczanie torów linii LHS


PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu - Sekcja Drogowa Wola Baranowska informuje, że w dniach 11, 12, 13, 16 i 17 maja 2022 na linii kolejowej szerokotorowej LHS na odcinku Niekrasów - Staszów i Staszów - Grzybów planowane jest przeprowadzenie chemicznego odchwaszczania torów kolejowych przy użyciu opryskiwacza spalinowego zamontowanego na drezynie motorowej. Użyty zostanie środek chemiczny Kosmik 360 SL.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zaniechanie prac polowych na terenach przyległych do torowiska, a także zaniechanie wypasu zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska w okresie karencji zastosowanego środka.
Źródło: PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu


02-05-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.