Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Konkurs „Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Jana Pawła II"

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim "Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Świętego Jana Pawła II"


Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach i Kuria Diecezjalna w Kielcach. Wydział Katechetyczny zapraszają Państwa do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Świętego Jana Pawła II”. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 listopada 2021 r.

Wojewódzki Konkurs Literacki „Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Świętego Jana Pawła II” jest zorganizowany w celu upowszechniania twórczości poetyckiej i nauczania Papieża – Polaka, propagowania norm moralnych i etycznych, a także stworzenia przestrzeni dla wrażliwych i utalentowanych pisarzy i poetów amatorów.

Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie napisać wiersz lub opowiadanie / wspomnienie.

Powinny to być utwory dotychczas niepublikowane i nienagradzane, dla których inspiracją będzie jeden z zamieszczonych w regulaminie konkursu fragmentów twórczości Świętego Jana Pawła II.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

- do 19 lat,
- od 20.

Wiersze i opowiadania należy przesyłać na adres mailowy: artystyczny@wdk-kielce.pl do dn. 30 listopada 2021 r.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Patronat honorowy nad Wojewódzkim Konkursem Literackim „Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Świętego Jana Pawła II” objęli:

  • Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego,
  • Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski,
  • Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświat


Źródło: WDK Kielce


23-11-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.