Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

W sali konferencyjnej staszowskiego magistratu w czwartek, 23 grudnia, odbyła się LIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podczas obrad zajmowali się 4 uchwałami.

Podczas sesji Radni Rady Miejskiej w Staszowie wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035. Zwiększono między innymi dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów, z tytułu wpłat ludności na utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 179 300,00 złotych oraz w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zwiększenie dochodów związane jest z wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w łącznej kwocie 310 700,00 złotych.

W trakcie obrad radni Rady Miejskiej w Staszowie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność gminy Staszów przy ulicy Solidarności. Radni wyrazili także zgodę na przystąpienie gminy Staszów do klastra energii tworzonego na terenie gmin Staszów, Połaniec, Tuczępy i Kielce. Przystąpienie do Świętokrzyskiego Klastra Energii ma na celu możliwość podniesienia jakości życia mieszkańców samorządów oraz pozyskania w przyszłości środków zewnętrznych na nowoczesne działania w zakresie odnawialnych źródeł energii, sprzyjające rozwojowi przyjaznej środowisku gospodarki energetycznej.


30-12-2021, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.