Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Lokalny Program Rewitalizacji - Konferencja


Burmistrz Leszek Kopeć zaprasza mieszkańców na konferencję w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Staszów, w czwartek 20 października o godzinie 16.00 przy ulicy Opatowskiej 31.

Gmina Staszów w kwietniu br. złożyła wniosek pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów” o przyznanie dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji w konkursie organizowanym przez Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju.

Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Rada Miejska w Staszowie uchwaliła 28 czerwca br. Po uchwaleniu, gmina Staszów w sierpniu br. podpisała umowę o dofinansowanie z Województwem Świętokrzyskim na realizację projektu w wysokości 14 500,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi 90% kosztów kwalifikacyjnych, tj. 13 050,00 zł.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów stanowi kluczowy i bazowy dokument w planowaniu przyszłych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wyznacza on potencjalne projekty miękkie oraz twarde, które będą pokrywać wszelkie potrzeby w tym zakresie. Kompleksowy charakter działań umożliwi aplikację do różnych zewnętrznych programów finansowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. EFRR, EFS, fundusze norweskie, szwajcarskie, programy rządowe, PROW i inne.

Zarządzeniem burmistrza powołany został pełnomocnik ds. rewitalizacji - pani dr Ewa Kondek - oraz zespół ds. rewitalizacji, który będzie nadzorował realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz będzie monitorował efekty podjętych działań. Zespół obradować będzie minimum 1 raz w roku, zaś wnioski ze spotkania będą corocznie prezentowane na sesji Rady Miejskiej w Staszowie.


na zdjęciu zaproszenie na konferencję


20-10-2016, Michał Mróz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.