Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

7 czerwca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, odbyła się LXVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podjęli dwie uchwały.

Radni miejscy głosowali nad uchwałami dotyczącymi zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029. Największą zmianą w budżecie Miasta i Gminy jest zwiększenie dochodów w dziale „gospodarka mieszkaniowa”, w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”. Kwota, o jaką zwiększono środki na zadanie, to 5 390 199,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to aż 2 666 703,60 zł.

Radni, poprzez podjęcie uchwały, zwiększyli także wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na rok 2018 w dziale „transport i łączność”, w związku z przebudową dróg gminnych w Łaziskach i Wiązownicy-Kolonii oraz remontem drogi gminnej w Woli Osowej.


13-06-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.