Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

16 lipca br. o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, odbyła się LXVIII Sesja Rady Miejskiej. Radni podjęli cztery uchwały.

Radni miejscy podczas Sesji głosowali za zmianą Uchwały Nr LXVII/522/18 Rady Miejskiej w Staszowie, z dnia 30. kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. Uchwała musiała zostać zmieniona w związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową i powstałą oszczędnością na zadaniu „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice-Kol. Pęcławska-Łukawica od km 9+040m do km 10+660”. Przegłosowano także uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu, która polega na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice – Wiśniówka w m. Czajków Północny dł. 305 mb. Gmina Staszów przeznaczy na to zadanie 42 000,00 zł.

Radni podczas sesji zagłosowali za zmianami w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029. Zwiększono dochody Miasta i Gminy Staszów w związku ze zwiększeniem dotacji na zadanie inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dochody budżetu zwiększyły się o 33 650,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390. Dotacja w wysokości 50 000,00 zł, przeznaczona na rozbudowę infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie, również wpłynęła na zwiększenie dochodów budżetu Gminy.


18-07-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.