Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

LXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie odbyła się 24 marca 2023 r, tradycyjnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Radni podjęli sześć uchwał, zajmując się między innymi budżetem gminy, programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami, czy pracami stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie.

Przed rozpoczęciem obrad miała miejsce prezentacja nowego Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie. Odchodzącego na emeryturę komendanta powiatowego policji mł. insp. Grzegorza Majsaka zastąpił na stanowisku podinsp. Dariusz Kuroś. Pełniący obowiązki Komendanta przedstawił się i przywitał wszystkich zebranych. Komendant zaznaczył, że zależy mu na kontynuacji dobrej współpracy z gminą Staszów. W swoim wystąpieniu Komendant wspomniał także o pojawieniu się na terenie naszego miasta nowego radiowozu policyjnego, w którego zakup nasza gmina miała swój wkład. Auto ma nowe oznaczenie – charakterystyczne odblaskowe pasy o barwie żółto-zielonej oraz dodatkowe oświetlenie, które mają poprawić widoczność pojazdu.

Po rozpoczęciu właściwej części sesji radni zajęli się wprowadzeniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023-2037. Wprowadzono także zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok. Zwiększono dochody w dziale „transport i łączność” o ponad 7,5 mln zł. Zmiana ta jest związana z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie rozbudowy drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Komisji Edukacji Narodowej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie, budowy ulicy Polnej oraz ulicy Poziomkowej w Staszowie. Wydatki budżetu zostały zwiększone między innymi w dziale „transport i łączność” na zadania dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa. Zostanie przygotowana dokumentacja dotycząca prac przy płycie Rynku, ulicach Nowej, Rytwiańskiej, Długiej, Złotej, J. Piłsudskiego, Czystej, Szkolnej, Przejazdowej, Łazienkowskiej, Kolejowej, Poprzecznej, Partyzantów, Ogrodowej oraz budowie kładki komunikacyjnej łączącej ulicę Przejazdową z ulicą Łazienkowską. Na dokumentację projektową dotyczącą ulic w centrum gmina planuje przeznaczyć około 150 000,00 zł.

Radni określili Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2023. Celem programu jest między innymi zapewnienie bezdomnym psom i kotom opieki weterynaryjnej, miejsc w schroniskach, odławianie bezdomnych zwierząt, czy zapewnienie sterylizacji lub kastracji. Na zadania związane z kwestią bezdomnych zwierząt gmina planuje przeznaczyć w tym roku ponad 360 tys. zł. Na sesji radni zdecydowali o wprowadzeniu zmiany w harmonogramie opracowania projektu Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. Zmiana polega na zmianie terminu przyjęcia Strategii przez Radę Miejską w Staszowie, Radę Miejską Oleśnicy oraz Radę Gminy w Rytwianach w drodze uchwały.

Kolejną z kwestii omawianych przez Radę Miejską była praca stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie. Przyjęto sprawozdania z działalności stałych Komisji RM za rok 2022 oraz zatwierdzono plany pracy komisji na rok 2023. Radni zdecydowali także o przekazaniu do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, jako organu właściwego do rozpatrzenia, wniosek w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.


LXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


29-03-2023, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.