Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Nowy samochód na stulecie jednostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Koniemłotach ma już 100 lat. Jubileuszowe obchody odbyły się w sobotę, 2 września na placu przy remizie. Wydarzenie było również okazją do przekazania jednostce nowego samochodu strażackiego.

Uroczystość zainaugurował przemarsz pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Staszów do Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koniemłotach, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji Ochotniczej Straży w Koniemłotach. Eucharystię koncelebrowali ks. dr Michał Łukasik – proboszcz parafii, ks. Paweł Zyśko – tutejszy wikariusz oraz ks. kan. Marek Mrugała – wojewódzki kapelan Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, który wygłosił homilię. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz pod strażnicę w Koniemłotach, gdzie po złożeniu meldunku, wzniesiono na maszt Flagę Państwową przy dźwiękach Hymnu. Prezes jednostki, Roman Myśliwiec, powitał wszystkich zebranych. W kolejnym punkcie wydarzenia sekretarz OSP, Robert Widanka, przybliżył historię powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA-Rt. Rodzicami chrzestnymi wozu zostali dr Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów, dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza,Tadeusz Wrześniak – właściciel Hut Szkła Gospodarczego oraz Marzena Sobiegraj – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Koniemłotach. Samochód otrzymał imię „Roman”.

Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej było doskonałą okazją do wręczenia medali i wyróżnień pożarniczych osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W uznaniu dużego zaangażowania koniemłockiej jednostki odznaczoną ją Złotym Znakiem Związku za zasługi dla pożarnictwa. Aktu udekorowania sztandaru dokonał Mieczysław Madej – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złote Krzyże Zasługi otrzymali druhowie Robert Widanka oraz Kazimierz Myśliwiec, który otrzymał także Złoty Znak Związku. Druha Romana Myśliwca uhonorowano medalem 100-lecia Związku. Podczas Jubileuszu wręczono także medale za zasługi dla pożarnictwa. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Staszowie złoty medal otrzymali: Tomasz Gajos, Piotr Konefał, Henryk Piechociński, Zbigniew Dziuba oraz Michał Imas. Srebrnym medalem odznaczono: Ewę Kondek, Mateusza Jastrzębia, Łukasza Urbana, Łukasza Garczewskiego, Mieczysława Gibałę oraz Janusza Domagałę, zaś brązowym: Marzenę Sobiegraj, Wojciecha Witka, Ireneusza Witka, Damiana Domagałę oraz Grzegorza Uśmiała. Dwóch strażaków ochotników zostało uhonorowanych odznaką wzorowego strażaka – Grzegorz Rakowski oraz Wojciech Chwazik. W 100. rocznicę powstania jednostki w Koniemłotach wręczono również odznaki za długoletnią służbę, które otrzymali Czesław Karaś za 60 lat oraz Jerzy Czereś za 35 lat działalności w OSP.

Zarząd OSP Koniemłoty w dowód wdzięczności za okazaną pomoc na rzecz funkcjonowania jednostki, a także za wsparcie przy pozyskaniu środków na zakup nowego wozu strażackiego ufundował okolicznościowe szklane puchary. Szczególne wyrazy uznania skierowano do dr. Leszka Kopcia – burmistrza miasta i gminy Staszów, dzięki którego staraniom gmina Staszów dołożyła do zakupu samochodu strażackiego prawie 600 tysięcy złotych.

W końcowej części uroczystości zebrani goście złożyli życzenia i gratulacje wszystkim druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach. Burmistrz Leszek Kopeć podkreślił, że dzięki dobrej współpracy między gminą Staszów, a jednostkami OSP, także druhowie z OSP Grzybów mogą cieszyć się nowym nabytkiem – samochód strażacki, który do tej pory służył w Koniemłotach, a został zastąpiony nowym pojazdem, dziś będzie używany przez druhów z Grzybowa. Włodarz przekazał na ręce strażaków serdeczne życzenia: - Życzę Wam pomyślności w rozwiązywaniu problemów, które przynosi codzienność i niełatwa służba, wielu lat w zdrowiu oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym zawodowym – powiedział burmistrz Leszek Kopeć. - Niech podejmowane działania przynoszą Wam satysfakcję oraz będą inspiracją do przyjmowania kolejnych wyzwań w służbie ludziom, a codzienna działalność w służbie Świętego Floriana będzie pełna sukcesów, szacunku i ludzkiej życzliwości – podsumował włodarz.

Na uroczystość Jubileuszu OSP Koniemłoty przybyło wielu przyjaciół jednostki. Wśród licznie zebranych znaleźli się między innymi: Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm RP, Marek Jońca – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, dr Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów, dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza, Tomasz Klimek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie wraz z Radnymi Rady Miejskiej, Marek Strzała – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Paweł Krakowiak – Radny Sejmiku, Leszek Guzal – wicestarosta staszowski wraz z Radnymi Rady Powiatu, st. bryg. Artur Brachowicz – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Jarosław Juszczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie, Wiesław Woszczyna – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Mieczysław Madej – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie, Roman Myśliwiec – prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Staszowie, a zarazem prezes jednostki OSP w Koniemłotach, Adam Lubera – Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów, Rada Sołecka Sołectwa Koniemłoty, a także przyjaciele jednostki, sponsorzy, dyrektorzy i prezesi spółek z terenu gminy Staszów, przedsiębiorcy i mieszkańcy Koniemłotów.

Całkowity koszt zakupu nowego samochodu GBA o zwiększonym potencjale gaśniczym to kwota 1 220 000,00 złotych, z czego środki własne jednostki OSP wyniosły 135 000,00 złotych. Gmina Staszów na zakup nowoczesnego wozu strażackiego przeznaczyła 575 000,00 złotych. Kupno pojazdu było możliwe również dzięki wsparciu finansowemu Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 450 000,00 zł, środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 40 000,00 zł, a także dofinansowaniu z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, która przeznaczyła na ten cel 20 000,00 zł.

Organizatorami uroczystości z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach oraz burmistrz miasta i gminy Staszów, dr Leszek Kopeć.


Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach

Stulecie OSP w Koniemłotach


WIĘCEJ ZDJĘĆ


05-09-2023, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.