Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: II Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


W dniu 26 listopada 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 05.11.2018 r. i 21.11.2018 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 7/18,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 8/18,
c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów – projekt nr 3/18,
d) Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok – projekt nr 6/18,
e) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 4/18,
f) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 9/18,
g) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 10/18,
h) powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych – projekt nr 11/18,
i) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 12/18,
j) wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 13/18,
k) wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 14/18,
l) wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 15/18,
m) wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 16/18,
n) wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 17/18,
o) wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 18/18,
p) wyboru przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 19/18.

4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
( - ) Ireneusz Kwiecjasz


Informujemy, że transmisja z sesji będzie dostępna pod adresem:

https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=swietokrzyskie&rada=rada_miejska_w_staszowie#


22-11-2018, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.