Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: III Sesja Rady Miejskie w Staszowie

W dniu 14 grudnia 2018 roku (piątek), o godzinie 12, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.11.2018 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 21/18,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 22/18,
c) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 23/18,
d) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych – projekt nr 24/18,
e) powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego – projekt nr 25/18,
f) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego – projekt nr 26/18,
g) wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną – projekt nr 27/18.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 22.11.2018 r. do 10.12.2018 r.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Staszowie

( - ) Ireneusz Kwiecjasz


07-12-2018, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.