Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: IX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


W dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Staszowie.
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11.04.2019 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 73/19,
b) zmiany Uchwały Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 74/19,
c) zmiany Uchwały Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 75/19,
d) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 76/19,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 77/19,
f) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Staszów na lata 2019 – 2021 – projekt nr 82/19,
g) wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie Gminy Staszów – projekt nr 83/19,
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 78/19,
i) dokonania zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 79/19,
j) dokonania zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stały komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych – projekt nr 80/19,
k) wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 81/19.
6. Wolne wnioski i zapytania w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 10.04.2019 r. do 10.05.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Staszowie

( - ) Ireneusz Kwiecjasz09-05-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.