Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE: Koło Gospodyń Wiejskich”Wisienki”, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z gminy Staszów”

OGŁOSZENIE

z dnia 05.12.2022 r.

Koło Gospodyń Wiejskich”Wisienki” w Wiśniowej Poduchownej z siedzibą w Wiśniowej Poduchownej 24A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z gminy Staszów”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich ”Wisienki” w Wiśniowej Poduchownej przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 grudnia 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć


06-12-2022, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.