Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Oferta na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji - MKS Olimpia Pogoń Staszów

OGŁOSZENIE


Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów z siedzibą przy ul. Koszarowej 7 w Staszowie,złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji pn.: Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) burmistrz miasta i gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 grudnia 2020 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć


07-12-2020, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.