Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 27 września


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 września 2019 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie.


Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie - godz. 9.00

Tematem posiedzenia będzie:
1. Informacja o funkcjonowaniu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
2. Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnym na terenie Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok.
3. Informacja na temat zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Staszów (rodzaje programów pomocowych).
4. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
( - ) Mirosław BernyśKomisja Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie - godz. 13.30

Tematem posiedzenia będzie:
1. Ocena informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za I półrocze 2019 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
2. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
( - ) Ewa Marek23-09-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.