Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 17 grudnia 2019


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 grudnia 2019 roku o godz. 8:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 203/19,
b) dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 204/19 ,
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 - 2031 – projekt nr 202/19,
d) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 201/19,
e) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu – projekt nr 206/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
( - ) Wojciech Charyga


13-12-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.