Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Sigma Staszów złożyło ofertę z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów


OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Sigma Staszów ul. Mickiewicza 40, 28 -200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.:Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań
profilaktyczno-społecznych – Otwarty mikołajkowy turniej siatkówki.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy
Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sigma Staszów przy wsparciu środkówb finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 listopada 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.


BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć


15-11-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.