Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE: Szkoła Muzyczna w Staszowie złożyła ofertę z zakresu Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów


OGŁOSZENIE

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach-Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów - „Piękno wspólnego śpiewania”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach-Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki Staszowie przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 lipca 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.


BURMISTRZ
/-/ dr Leszek Kopeć


27-06-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.