Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE - XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 27 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 stycznia i 1 lutego 2017 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 364/17,
 • b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 365/17,
 • c) przyjęcia Planu Działania dla zadania pn.: „Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego” planowanego do realizacji w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 – projekt nr 363/17,
 • d) przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 360/17,
 • e) wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 361/17,
 • f) dokonania zmiany Uchwały nr III/7/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych – projekt nr 362/17,
 • g) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 366/17,
 • h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 367/17,
 • i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 368/17.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie na 2017 rok;
 • informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 28 grudnia 2016 roku do 21 lutego 2017 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Dominik Rożek

20-02-2017, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.