Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: XXI Sesja Rady Miejskiej


W dniu 4 marca 2016 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem obrad sesji będzie:
1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 lutego 2016 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok – projekt nr 203/16,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2027 - projekt nr 204/16,
c) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Staszów na lata 2016 - 2020 – projekt nr 202/16,
d) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 207/16,
e) zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie – projekt nr 208/16,
f) bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego – garażu – projekt nr 199/16,
g) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej w drodze pierwszeństwa – projekt nr 200/16,
h) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej i ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 201/16,
i) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 205/16,
j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – projekt nr 206/16.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:
- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie za 2015 rok.
- informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 12 stycznia 2016 roku do 1 marca 2016 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

26-02-2016, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.