Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE: XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13 stycznia 2021 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 – 2035 – projekt nr 321/21,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok – projekt nr 322/21,
c) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 319/21,
d) ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Staszów – projekt nr 320/21.
5. Wolne wnioski w tym:
- informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 31 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.
6. Zamknięcie sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

20-01-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.