Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Pałac w Wiśniowej – umowa na IV etap prac podpisana

Zakończenie prac restauratorskich w Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej coraz bliżej. W czwartek, 5 maja, w staszowskim magistracie podpisano umowę na IV, etap renowacji tego zabytku.

Stosowną umowę podpisał Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów przy kontrasygnacie Henryki Skowron – skarbnika miasta i gminy Staszów. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, polegających na renowacji Pałacu w Wiśniowej. Teren przy pałacu zostanie zagospodarowany – dotychczasowe utwardzenia terenu przy budynku zostaną rozebrane, a beton przed wejściem będzie skuty. W zamian pojawi się nowe utwardzenie wokół budynku, wraz z opaską z płyt granitowych. Schody będą obłożone płytami z piaskowca. Zakres umowy obejmuje również izolację ścian – rozebranie elementów betonowych, wykonanie wykopów przy budynku, oczyszczenie powierzchni ścian, uzupełnienie ubytków, wykonanie gruntowania i powłokowej izolacji ścian oraz ułożenie folii kubełkowej. Przedmiotem umowy jest także wykonanie odwodnienia budynku – między innymi przygotowanie wykopów pod rury kanalizacji deszczowej i rury drenarskie, a także ich ułożenie oraz zamontowanie studni rewizyjnej. Ponadto wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną oraz opracuje dokumentację z badań archeologicznych.

Wykonawcą umowy jest Zbigniew Dziuba, prowadzący działalność gospodarczą Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-Budowlane z siedzibą w Koniemłotach. Koszt przedsięwzięcia to 459 043,77 złotych.

IV etap prac w Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej obejmuje również zakup kompletnego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej. Sale zostaną wyposażone w meble, stoły, krzesła, witryny i regały. Zostanie także wykonana sala ślubów oraz gabinet Hugona Kołłątaja, a w całym budynku pojawi się sprzęt AGD i RTV. Całkowity koszt zakupu wyposażenia to 313 973,99 złote.

IV etap prac w zabytkowym Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej został objęty dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 383 331,00 złotych. Całkowita wartość IV etapu renowacji wynosi 773 017,76 złotych. Zakończenie prac planowane jest do końca czerwca tego roku.09-05-2022, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.