Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu

Na jeden dzień gmina Staszów stała się areną wymiany międzynarodowych doświadczeń biznesowych. 22 listopada 2023 r., w kompleksie konferencyjnym „Zakątek Świętokrzyski – Piramida” w Grzybowie, odbyła się międzynarodowa konferencja gospodarcza „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”. Ponad 150 osób ze środowiska biznesu polskiego i ukraińskiego zjawiło się by wysłuchać prelekcji, nawiązywać kontakty i poszukiwać wspólnych ścieżek rozwoju.

Konferencja polsko-ukraińska zorganizowana w Grzybowie była skierowana do przedstawicieli biznesu ukraińskiego planujących rozwój swojej działalności gospodarczej poza granicami Ukrainy, osób, które obecnie przebywają w Polsce i chciałyby prowadzić swoją działalność w województwie Świętokrzyskim oraz Polaków i Ukraińców, chcących nawiązać relacje biznesowe w Polsce lub w Ukrainie.

W konferencji w gminie Staszów udział wzięli przedstawiciele środowiska biznesu z całej Polski i Ukrainy oraz władze lokalne i samorządowe. Spotkanie rozpoczęła wizyta studyjna, podczas której zaprezentowano zainteresowanym tereny inwestycyjne gminy Staszów, w tym także tereny przewidziane pod budowę kolejowego portu przeładunkowego. Następnie, po rejestracji wszystkich gości, odbyła się część właściwa spotkania.

Gości przywitał Dyrektor Przedstawicielstwa w Kielcach Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Mirosław Kopik. Konferencję otwierali także prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota i burmistrz miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć. Następnie głos zabrał Marcin Szmel z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który wygłosił referat otwierający konferencję pn. „Cztery przyszłości Ukrainy”.

Dalsza część konferencji odbyła się w 3 panelach dyskusyjnych, w których udział brali prelegenci zarówno z Polski, jak i Ukrainy. Pierwszy panel dotyczył perspektyw oraz możliwości polskiego i ukraińskiego biznesu, w tym między innymi uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Ukrainie, instrumentów finansowych, czy biznesu w sektorze handlu i energetyki. Dyskusje w drugim panelu dotyczyły potencjału województwa świętokrzyskiego i możliwości inwestycyjnych lokalnych firm. Tematem były także instrumenty wsparcia biznesu z obu krajów oraz bariery, z którymi boryka się biznes ukraiński.

W trzecim panelu dyskusyjnym rozmawiano o porcie przeładunkowym w Grzybowie oraz możliwościach inwestycyjnych Staszowa i województwa świętokrzyskiego. Mowa była także o polsko-ukraińskim portalu gospodarczym www.wrotabiznesu.pl, w którym zostaną zaprezentowane możliwości inwestycyjne oraz potencjał naszego województwa, a także przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą gospodarczą polsko-ukraińską. W tej części konferencji prelegentem był burmistrz Leszek Kopeć, który zaprezentował uczestnikom możliwości inwestycyjne gminy Staszów i mówił o porcie przeładunkowym, który ma powstać w Grzybowie. - Na port przeładunkowy gmina Staszów otrzymała prawie 50 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych. Terminal ma być przystosowany do przewozu towarów z wykorzystaniem transportu kolejowego i samochodowego. Na 60 hektarowej działce powstaną bocznica kolejowa, szerokiego i normalnego toru, hale magazynowe, a nawet zakłady przetwórcze – zapowiadał inwestycję Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

W trakcie konferencji, jak i po jej zakończeniu, trwały ożywione rozmowy B2B. Podczas wydarzenia można było obejrzeć wernisaż prac Tadeusza Blicharza. Jeden z obrazów artysty można było wylosować podczas przerwy kawowej w loterii wizytówkowej. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z dużą frekwencją oraz faktem, że konferencja okazała się dużym sukcesem, organizatorzy postanowili nadać wydarzeniu charakter cykliczny i zorganizować ją także w przyszłym roku.

Organizatorem wydarzenia była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach, Europejska Agencja Rozwoju oraz Urząd Miasta i Gminy w Staszowie. „Złotym Partnerem” została Enea Elektrownia Połaniec, a Partnerami: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski, Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o., Balkar Technology Sp. z o.o., Cass Construction And Steel Structures Sp. z o.o., „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk, Elpologistyka Sp. z o.o., Nolen Sp. z o.o., Forprestige Sp. z o.o., Pixelis Agencja Interaktywna, Timagra Sp. z o.o., Wonders Fashion Anna Wesołowska, Kancelaria J. Bójko i Wspólnicy (JBW) oraz inne podmioty zaangażowane w organizację konferencji lub wsparcie finansowe świętokrzysko-ukraińskiego portalu gospodarczego www.wrotabiznesu.pl.

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Świętokrzyski Klaster Kompetencji, Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju, Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej oraz Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój.


MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLSKA_UKRAINA_ŚWIĘTOKRZYSKIE


07-12-2023, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.