Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu apelu w sprawie:
a) obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II – Patrona Miasta Staszowa - projekt nr 1/23.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Jacek Piwowarski


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie.


Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu apelu w sprawie:
a) obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II – Patrona Miasta Staszowa -projekt nr 1/23.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(-) Mirosław Bernyś


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu apelu w sprawie:
a) obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II – Patrona Miasta Staszowa - projekt nr 1/23.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego
(-) Tomasz Otrębski


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie,
ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu apelu w sprawie:
a) obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II – Patrona Miasta Staszowa - projekt nr 1/23.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
(-) Wojciech Charyga


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektu apelu w sprawie:
a) obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II – Patrona Miasta Staszowa -
projekt nr 1/23.
2. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Przedsiębiorczości
(-) Piotr Kasperkiewicz


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu apelu w sprawie:
a) obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II – Patrona Miasta Staszowa -
projekt nr 1/23.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
(-) Mariusz Łazarz


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.


Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektu apelu w sprawie:
a) obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II – Patrona Miasta Staszowa - projekt nr 1/23.
2. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
(-) Stanisław Altenberg


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu apelu w sprawie:
a) obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II - Patrona Miasta Staszowa – projekt nr 1/23.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023 – 2037 – projekt nr 687/23,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok – projekt nr 688/23.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Zbigniew Wojciechowski


18-05-2023, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.