Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej


INFORMACJA


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 września 2023 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :
1. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie za 2022 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2022 dla Gminy Staszów w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej (punkt z planu pracy Komisji).
2. Sprawy różne.
Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
(-) Stanisław Altenberg


INFORMACJA


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 września 2023 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :
1. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów w zakresie zasobów gospodarki leśnej i bezpiecznego korzystania z kompleksów leśnych (punkt z planu pracy Komisji).
2. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego
(-) Tomasz Otrębski


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 września 2023 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Kontrola rozliczenia z udzielonych dotacji za 2022 rok Staszowskiemu Ośrodkowi Kultury (punkt z planu pracy Komisji).
2. Kontrola rozliczenia z udzielonej dotacji za 2022 rok Centrum Integracji Społecznej w Staszowie (punkt z planu pracy Komisji).
3. Sprawy różne.Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
(-) Wojciech Charyga


INFORMACJA


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 września 2023 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Informacja dotycząca działalności PKS Staszów Sp. z o.o.
2.Ocena informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za I półrocze 2023 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć (punkt z planu pracy Komisji).
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023 – 2037 – projekt nr 738/23,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok – projekt nr 739/23.
4. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Zbigniew Wojciechowski


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 września 2023 roku o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Staszów nieruchomości gruntowej – projekt nr 733/23,
b) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 734/23,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umów na odpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiących własność oraz współwłasność Gminy Staszów – projekt nr 735/23,
d) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – projekt nr 736/23.
2. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
(-) Piotr Kasperkiewicz


INFORMACJA


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 września 2023 roku o godz. 11:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” – projekt nr 728/23,
b) przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” – projekt nr 729/23,
c) przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” – projekt nr 730/23,
d) przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” – projekt nr 731/23,
e) przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” – projekt nr 732/23,
2. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
( -) Jacek Piwowarski


INFORMACJA


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 września 2023 roku o godz. 12:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 737/23.
2. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Skarg, wniosków i Petycji
(-) Mariusz Łazarz


15-09-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.