Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Tematem obrad posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022– 2037 – projekt nr 607/22,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok – projekt nr 608/22.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Zbigniew Wojciechowski


18-11-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.