Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie

INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7 października 2021 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Wypracowanie stanowiska dla Rady Miejskiej w Staszowie w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach stwierdzającym nieważność Uchwały nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli Miasta i Gminy Staszów, a w tym zaproponowanie dalszych działań wraz z opracowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej w Staszowie uwzględniających zaproponowane działania.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Anna Karasińska

05-10-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.