Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2016 roku, na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie działa Wspólny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz Punkt Napraw dla mieszkańców gmin: Staszów, Łubnice, Oleśnica, Pacanów, Rytwiany, Solec Zdrój, Szydłów, Tuczępy, Bejsce, Czarnocin, Wiślica. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w sobotę od 7:00 do 15:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
1) papier
2) metale
3) tworzywa sztuczne
4) opakowania wielomateriałowe
5) szkło
6) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone
9) zużyte baterie i akumulatory
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe
12) odpady budowlane - rozbiórkowe z gospodarstw domowych (w ilości określonej w § 2 ust. 5 Regulaminu)
13) zużyte opony (jednorazowo do 4 sztuk
14) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w ilości określonej w § 2 ust. 6 lit. b. Regulaminu)


Szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania Wspólnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw (przygotowania do ponownego użycia) znajdują się w regulaminie, który dostępny jest poniżej oraz na stronie www.zgokrzedow.pl


08-05-2020, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.