Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Turniej pływacki "Mali pływacy"


W piątek, 9 grudnia, o godzinie 12:30 na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie odbędą się zawody pływackie pn. "Mali pływacy". Turniej stanowił będzie podsumowanie projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wspieranego przez Gminę Staszów. Organizatorami zawodów są: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie oraz Stowarzyszenie "Centrum" Sport i Rekreacja; partnerzy: Gmina Staszów, Gmina Szydłów i Gmina Osiek.

Celem turnieju "Mali pływacy" jest popularyzacja pływania wśród uczniów szkół podstawowych, oraz podsumowanie projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".

Turniej odbędzie się na pływalni 25m, na 6 torach, przy temperaturze wody 27ºC, pomiar czasu: ręczny. Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem turnieju czuwać będzie komisja sędziowska oraz naczelnik zawodów. Przed oficjalnym rozpoczęciem turnieju (o godzinie 12:30) przewidziana jest rozgrzewka, od godziny 12:00.

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy - uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu Powiatu Staszowskiego ze szkół biorących udział w projekcie "Umiem pływać" w 2016 roku. Każda szkoła może zgłosić do zawodów reprezentację 5-osobową. Zawodnicy startować będą na dystansie 5x50 m, stylem dowolnym. Sztafeta może być damska, męska lub mieszana.

Listy zawodników każda szkoła może zgłaszać do 1 grudnia 2016 r. osobiście w PCS w Staszowie (sekretariat lub pokój 205) albo na adres mailowy: centrumstowarzyszenie@gmail.com, sekretariat@pcs-staszow.pl. W liście zawodników należy podać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczestników zawodów, daty urodzenia oraz miejsce zamieszkania. Każdy uczestnik powinien posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju w dniu 9 grudnia 2016 roku.21-11-2016, Michał Mróz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.