Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XCVIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


O G Ł O S Z E N I E

W dniu 21 września 2023 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się XCVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Tematem obrad sesji będzie:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 sierpnia 2023 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023 – 2037 – projekt nr 738/23,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok – projekt nr 739/23,
c) przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” – projekt nr 728/23,
d) przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” – projekt nr 729/23,
e) przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” – projekt nr 730/23,
f) przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” – projekt nr 731/23,
g) przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” – projekt nr 732/23,
h) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – projekt nr 736/23,
i) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Staszów nieruchomości gruntowej – projekt nr 733/23,
j) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 734/23,
k) wyrażenia zgody na zawarcie umów na odpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiących własność oraz współwłasność Gminy Staszów – projekt nr 735/23,
l) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 737/23.
5. Wolne wnioski, w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 23.08.2023 r. do 18.09.2023 r.
6. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz15-09-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.