Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Dofinansowanie usuwania azbestu


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że mieszkańcy, którzy zdemontowali pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planują demontaż szkodliwego pokrycia w 2021 roku, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją groźnych dla zdrowia materiałów.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest. Mieszkańcy nie mogą ubiegać się natomiast o dopłatę do nowego pokrycia dachowego.

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów. Wzór wniosku można pobrać w siedzibie urzędu lub pobrać załącznik znajdujący się poniżej. Warto się śpieszyć, ponieważ wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z uwzględnieniem „Regulaminu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Staszów”.


Z roku na rok gmina Staszów usuwa coraz więcej azbestu. Na terenie naszej gminy w 2017 r. usunięto 202,478 ton szkodliwych substancji. Koszt tego zadania wyniósł 71 169,39 zł, z czego 10 675,41 zł pochodziło z własnych środków gminy, 24 909,29 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a 35 584,69 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2018 r. usunięto 206,915 ton płyt zawierających azbest. Przeznaczono na ten cel 79 633,16 zł, z czego 37 638,00 zł pochodziło z funduszu WFOŚiGW Kielce, 11 291,40 zł ze środków Powiatu Staszowskiego, a 30 703,76 zł z własnych środków gminy. W 2019 r. zutylizowano 220,504 ton płyt azbestowych, co wyniosło 76 102,74 zł łącznie, z czego 38 051,37 zł pochodziło ze środków WFOŚiGW Kielce, a 38 051,37 zł z NFOŚiGW Warszawa. W 2020 r. usunięto 228,694 ton azbestu. Na ten cel pozyskano 89 895,66 zł, z czego 44 947,83 zł z WFOŚiGW Kielce, a 44 947,83 zł z NFOŚiGW Warszawa.


20-01-2021, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.