Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

zawiadamia


o podjęciu przez Radę Miejską w Staszowie Uchwały nr LXXXVI/659/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030”.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:
1. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Staszów, www.staszow.pl (załączniki poniżej).
Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
/-/ dr Leszek KopećPliki do pobrania:

1. Uchwała nr LXXXVI/659/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030.
2. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030.
3. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
4. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030.

Staszów, dnia 26.01.2023 r.

27-01-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.