Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Grzybów

​Starożytna wieś położona przy trasie Staszów-Stopnica znana jest archeologom. Dokopali się tu oni grobowców megalitycznych (kamienne kopce zawierające pochówki) sprzed 4,5 tysiąca lat, a także cmentarzyska ciałopalnego z okresu wpływów rzymskich (I-II wieku naszej ery), w którym znaleźli ciekawe zapinki w grobie dziewczynki.
Grzybów stał się znaną miejscowością po rozpoczęciu budowy eksperymentalnej metody podziemnego wytopu i wydobycia siarki. W roku 1963- wbrew opinii ekspertów amerykańskich –przystąpiono na terenie Grzybów-Gacki do prac nad możliwością eksploatacji siarki metodą podziemnego wytopu. 1 czerwca 1966 r. żółte złoto popłynęło z grzybowskiego złoża. Wydarzenie to było punktem zwrotnym w rozwoju polskiego przemysłu siarkowego.
Doświadczalny charakter kopalni w Grzybowie pozwolił na wypracowanie podstawowych zasad eksploatacji w kopalniach „Jeziórko”, „Basznia” i „Machów II” „Osiek”. Na bazie wydobywanej siarki przyjęto w latach siedemdziesiątych inicjatywę zmierzającą do uszlachetnienia i przetwarzania tego surowca. Rozszerzenie profilu produkcji o produkcję chemiczną stało się przesłanką do zmiany nazwy przedsiębiorstwa na „Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w Grzybowie. Siarka i dwusiarczek węgla z Grzybowa-Osieka w ponad 80 procentach eksportowany jest do kilkunastu krajów w Europie i na świecie. W Grzybowie znajduję się Huta Szkła p. Wrześniaka. Poza Hutą Szkła w Grzybowie mają siedzibę liczne przedsiębiorstwa dające zatrudnienie okolicznym mieszkańcom.
Na koniec 1999 roku w Grzybowie mieszkało 235 osób, w 2006 mieszkało 234 osób, w 2012 roku mieszkało 221 osób, a na koniec 2015 roku mieszkało 210 osób.

04-11-2016, Michał Mróz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.