Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Kompleksowe Zagospodarowanie Terenów Zielonych w Staszowie

Nowe drzewa i krzewy, chodniki i ścieżki rowerowe, staw, budki lęgowe i ścieżka edukacyjna. Ponadto plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne i ogród sensoryczny. To tylko niektóre elementy ogromnego projektu zagospodarowania terenów zielonych w Staszowie. Jego realizacja warta jest obecnie ponad 10 milionów złotych, a pierwsze przetargi na roboty budowlane zostały już ogłoszone. Ponad 8,5 miliona złotych to kwota dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Kompleksowe Zagospodarowanie Terenów Zielonych w Staszowie to projekt Gminy Staszów, który obejmuje w sumie 16 hektarów terenów zielonych na terenie miasta. Największym jego elementem jest budowa parku na obecnych nieużytkach pomiędzy osiedlami Wschód i Ogrody. Jego powierzchnia będzie miała ponad 12 hektarów. Projekt jest ogromny i wprowadzi niemałą rewolucję w tej części miasta. Dokumentacja techniczna leży już na biurku burmistrza, a magistrat ogłosił przetarg na roboty budowlane.
W Parku Górników Siarkowych, autorzy dokumentacji zaplanowali między innymi: stworzenie ścieżki edukacyjnej i ogrodu sensorycznego, budowę domków dla jeży i budek lęgowych dla ptaków. Ponadto alejki, chodniki, ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy, boisko wielofunkcyjne, place zabaw czy siłownie zewnętrzne. W ramach zagospodarowania zieleni nowe nasadzenia pojawią się także na tzw. skarpie (u zbiegu ulic Kolejowej i Obwodnicy Południowej) wzdłuż Obwodnicy Południowej, a także przy ulicy Łącznik.
- Dokumentacja jest bardzo obszerna, trwa procedura przetargowa na roboty budowlane. Myślę, że przyszły wykonawca będzie mógł rozpocząć pierwsze prace jeszcze w tym roku. Wszystko idzie w dobrym tempie i to nie koniec zmian. Gmina Staszów otrzymała kolejne dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na zagospodarowanie zieleni na Golejowie. Pozwoli to wykonać pierwszy, bardzo ważny etap rewitalizacji tego urokliwego miejsca. Jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji na to zadanie – mówi Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.


Ponad 2,5 miliona złotych dla Golejowa
Na tzw. „małą rewitalizację” golejowskich jezior, Gmina Staszów pozyskała ponad 2,5 miliona złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Główny nacisk położony zostanie na poprawę stanu jezior, dlatego zostaną one poddane oczyszczeniu i odmulaniu. Dzięki temu radykalnie poprawi się czystość wody. Procesowi odmulania zostaną poddane również kanały łączące poszczególne jeziorka. W ramach projektu zaplanowano wymianę pomostów, a także oczyszczenie i powiększenie plaży.
Projekt przygotuje firma „Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci” z Czosnowa. Umowę na wykonanie dokumentacji podpisano w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Jej wartość to 123 000 złotych. Termin wykonania projektu określono na luty 2019 roku.


Dokumentacja techniczna dotycząca budowy Parku Górników Siarkowych jest już na biurku Burmistrza Staszowa. Gmina ogłosiła przetarg na prace budowlane.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla pierwszego etapu rewitalizacji Golejowa. Na realizację tej inwestycji Gmina Staszów pozyskała ponad 2,5 miliona złotych.


Kompleksowe Zagospodarowanie Terenów Zielonych w Staszowie


Obszar nr 1 – tereny między os. Wschód a os. Ogrody.

Projekt zakłada przystosowanie terenu dla potrzeb mieszkańców pobliskich osiedli i nadanie mu funkcji parkowej, przy jednoczesnym maksymalnym zachowaniu walorów krajobrazu zastanego.


Obszar nr 2 – wzdłuż ul. Mickiewicza

Projekt zakłada uporządkowanie terenów zieleni poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów roślin liściastych rodzimych. Kompozycje zieleni w założeniu mają spełniać funkcję ozdobną, a także ograniczyć szkodliwe działanie hałasu i spalin, dzięki zastosowaniu wielopiętrowych nasadzeń drzew i krzewów. Ponadto, zamierzeniem koncepcyjnym jest również powiązanie przestrzeni ważnego ciągu komunikacyjnego z projektowanym parkiem (Obszar nr 1). Takie działanie ma na celu stworzenie spójnej struktury urbanistyczno-krajobrazowej w postaci terenu zieleni urządzonej.


Obszar nr 3a i 3b – Skarpa i ul. Kolejowa oraz obwodnica

Projekt zakłada maksymalną ochronę terenów, na których zlokalizowane są drzewa rodzime oraz drzewa owocowe o znacznych rozmiarach, a także istniejące łąki kwietne. Realizacja koncepcji przyczyni się do poprawy stateczności skarp, a poprzez nowe nasadzenia, do poprawy jakości estetycznej terenu.


Ścieżka edukacyjna w Parku Górników Siarkowych


01-10-2018, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.