Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Kompleksowe Zagospodarowanie Terenów Zielonych w Staszowie

Trwają intensywne prace na terenie powstającego Parku Górników Siarkowych w Staszowie. Powoli kształt zyskuje jezioro z wyspą, budowane są alejki i ścieżki rowerowe. Projekt jest ogromny i wprowadzi niemałą rewolucję w tej części miasta. Zaniedbany teren pomiędzy osiedlami Wschód i Ogrody zyskuje nowe oblicze i zamieni się wkrótce w prawdziwą, zieloną oazę spokoju. Termin zakończenia prac to listopad 2019 r.. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm „Inżynieria Wodna-Końskie” i „Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji” z siedzibą w Sandomierzu.


Nowe drzewa i krzewy, chodniki i ścieżki rowerowe, staw, budki lęgowe i ścieżka edukacyjna. Ponadto plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne i ogród sensoryczny. To tylko niektóre elementy ogromnego projektu zagospodarowania terenów zielonych w Staszowie. Kompleksowe Zagospodarowanie Terenów Zielonych w Staszowie to nazwa całego, dużego projektu Gminy Staszów, który obejmie w sumie 16 hektarów terenów zielonych na obszarze miasta. Największym jego elementem jest budowa parku na obecnych nieużytkach pomiędzy osiedlami Wschód i Ogrody. W ramach zagospodarowania zieleni, nowe nasadzenia pojawią się również na skarpie, u zbiegu ulic Kolejowej i Obwodnicy Południowej oraz wzdłuż Obwodnicy Południowej i ul. Mickiewicza. Wartość całego projektu razem z „małą rewitalizacją”Golejowa to 9 946 767,00 zł w tym dofinansowanie to 8 454 751,95 zł. Roboty na terenie między osiedlami Wschód i Ogrody już trwają.


Kompleksowe Zagospodarowanie Terenów Zielonych w Staszowie to projekt Gminy Staszów, który obejmuje w sumie 16 hektarów terenów zielonych na terenie miasta. Największym jego elementem jest budowa parku na obecnych nieużytkach pomiędzy osiedlami Wschód i Ogrody. Jego powierzchnia będzie miała ponad 12 hektarów. Dokumentacja techniczna leży już na biurku burmistrza, a magistrat ogłosił przetarg na roboty budowlane.
W Parku Górników Siarkowych, zaplanowano między innymi: stworzenie ścieżki edukacyjnej i ogrodu sensorycznego, budowę domków dla jeży i budek lęgowych dla ptaków. Ponadto alejki, chodniki, ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy, boisko wielofunkcyjne, place zabaw czy siłownie zewnętrzne. W ramach zagospodarowania zieleni nowe nasadzenia pojawią się także na skarpie , wzdłuż Obwodnicy Południowej i ul. Mickiewicza.


2,5 miliona złotych dla Golejowa
Na tzw. „małą rewitalizację” golejowskich jezior, Gmina Staszów pozyskała ponad 2,5 miliona złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Główny nacisk położony zostanie na poprawę stanu jezior, dlatego zostaną one poddane oczyszczeniu i odmulaniu. Dzięki temu radykalnie poprawi się czystość wody. Procesowi odmulania zostaną poddane również kanały łączące poszczególne jeziorka. W ramach projektu zaplanowano wymianę pomostów, a także oczyszczenie i powiększenie plaży.


Kompleksowe Zagospodarowanie Terenów Zielonych w Staszowie


Obszar nr 1 – tereny między os. Wschód a os. Ogrody

Projekt zakłada przystosowanie terenu dla potrzeb mieszkańców pobliskich osiedli i nadanie mu funkcji parkowej, przy jednoczesnym maksymalnym zachowaniu walorów krajobrazu zastanego.


Obszar nr 2 – wzdłuż ul. Mickiewicza

Projekt zakłada uporządkowanie terenów zieleni poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów roślin liściastych rodzimych. Kompozycje zieleni w założeniu mają spełniać funkcję ozdobną, a także ograniczyć szkodliwe działanie hałasu i spalin, dzięki zastosowaniu wielopiętrowych nasadzeń drzew i krzewów. Ponadto, zamierzeniem koncepcyjnym jest również powiązanie przestrzeni ważnego ciągu komunikacyjnego z projektowanym parkiem (Obszar nr 1). Takie działanie ma na celu stworzenie spójnej struktury urbanistyczno-krajobrazowej w postaci terenu zieleni urządzonej.


Obszar nr 3a i 3b – Skarpa i ul. Kolejowa oraz obwodnica

Projekt zakłada maksymalną ochronę terenów, na których zlokalizowane są drzewa rodzime oraz drzewa owocowe o znacznych rozmiarach, a także istniejące łąki kwietne. Realizacja koncepcji przyczyni się do poprawy stateczności skarp, a poprzez nowe nasadzenia, do poprawy jakości estetycznej terenu.


Ścieżka edukacyjna w Parku Górników Siarkowych

05-04-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.