Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Otwarte spotkanie konsultacyjne

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z rozpoczęciem prac nad wspólnym dokumentem dla całego Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły, zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie konsultacyjne. Będzie ono okazją do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w zakresie rozwoju całego regionu Doliny Wisły, w tym rozwoju turystyki, sfery społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska czy ładu przestrzennego.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbędzie się w formie online - na platformie ZOOM w dniu 17.03.2022 r. o godzinach od 14.00 do 16.00

Link:
https://us06web.zoom.us/j/86156555493?pwd=KzByTVF5RHhJNGk3U2FCV1ZyZ3FJUT09
Identyfikator spotkania: 861 5655 5493
Kod dostępu: 517666

„Strategia rozwoju jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat, w tym zrzeszone związki międzygminne. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru."

Spotkanie konsultacyjne będzie prowadzone przez wykonawcę usługi tj. Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa polegającej na opracowaniu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030”.


16-03-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.