Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Park Górników Siarkowych za dwa lata

Nowe drzewa i krzewy, chodniki i ścieżki rowerowe, staw, budki lęgowe i ścieżka edukacyjna. Ponadto plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne i ogród sensoryczny. To elementy ogromnego projektu zagospodarowania terenów zielonych w Staszowie, który powstanie blisko centrum miasta już za dwa lata.

Ogromny teren nieużytków pomiędzy osiedlami Ogrody i Wschód od wielu lat jest obiektem planów, ale mimo upływającego czasu nie znaleziono dla niego ciekawego pomysłu. Przełom nastąpił dwa lata temu. W tym czasie opracowano koncepcję zagospodarowania terenu i złożono wniosek o dofinansowanie. Cierpliwość się opłaciła.

Wkrótce na terenach, które dziś są zagrożone degradacją powstanie kompleks zieleni, którego głównym elementem, będzie Park Górników Siarkowych o powierzchni ponad 12 hektarów. Gmina Staszów pozyskała prawie 6 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie Burmistrz Leszek Kopeć podpisał kilka dni temu w Warszawie.

Koncepcja zakłada zagospodarowanie terenów zielonych w kilku częściach miasta zlokalizowanych w obrębie osiedla Wschód. Całe zadanie podzielone jest na cztery obszary. Największy obszar działań obejmuje tereny pomiędzy osiedlem Ogrody a osiedlem Wschód. Powstanie tutaj swoista oaza wypoczynku. Pomysłodawcy koncepcji wzięli pod uwagę zachowanie istniejących elementów. Jednym z nich jest staw, który zostanie poddany renowacji. Pojawią się tutaj kładki i pomosty. W projekcie przewidziano stworzenie ścieżki edukacyjnej, budowę domków dla jeży i budek lęgowych dla ptaków. Ponadto alejki, chodniki, ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy, boisko wielofunkcyjne, place zabaw czy siłownie zewnętrzne. Nowością będzie stworzenie ogrodu sensorycznego. Wszystko otoczone nowymi drzewami, krzewami i żywopłotami.

To nie jedyne zmiany na terenie os. Wschód. W ramach zagospodarowania zieleni nowe nasadzenia pojawią się na tzw. skarpie, u zbiegu ulic Kolejowej i Obwodnicy Południowej, wzdłuż Obwodnicy Południowej, a także przy ulicy Łącznik. Wartość zadania to prawie 7 milionów złotych. Pozyskane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to prawie 6 milionów złotych. Ogólna powierzchnia terenów zielonych to ponad 16 hektarów. Teren po realizacji będzie w co najmniej 70% pokryty zielenią.

- Bardzo się cieszę, że będziemy mogli zrealizować to zadanie, zwłaszcza, że były głosy mówiące, że jest to nierealne. My przełamaliśmy wieloletnią niemoc i zmienimy ten teren. Będzie to rewolucja, jeśli chodzi o wizerunek i funkcjonalność tego miejsca – mówi Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.


Obszar nr 1 – tereny między os. Wschód a os. Ogrody. Koncepcja zakłada przystosowanie terenu dla potrzeb mieszkańców pobliskich osiedli i nadanie mu funkcji parkowej, przy jednoczesnym maksymalnym zachowaniu walorów krajobrazu zastanego.

Obszar nr 2 – wzdłuż ul. Mickiewicza. Koncepcja zakłada uporządkowanie terenów zieleni poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów roślin liściastych rodzimych. Kompozycje zieleni w założeniu mają spełniać funkcję ozdobną, a także ograniczyć szkodliwe działanie hałasu i spalin, dzięki zastosowaniu wielopiętrowych nasadzeń drzew i krzewów. Ponadto, zamierzeniem koncepcyjnym jest również powiązanie przestrzeni ważnego ciągu komunikacyjnego z projektowanym parkiem (Obszar nr 1). Takie działanie ma na celu stworzenie spójnej struktury urbanistyczno-krajobrazowej w postaci terenu zieleni urządzonej.

Obszar nr 3a i 3b – Skarpa i ul. Kolejowa oraz obwodnica. Koncepcja zakłada maksymalną ochronę terenów, na których zlokalizowane są drzewa rodzime oraz drzewa owocowe o znacznych rozmiarach, a także istniejące łąki kwietne. Realizacja koncepcji przyczyni się do poprawy stateczności skarp, a poprzez nowe nasadzenia, do poprawy jakości estetycznej terenu.


23-11-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.