Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Dane statystyczne

Staszów jest gminą miejsko-wiejską, leżącą w powiecie staszowskim. W jej skład wchodzi 35 sołectw oraz miasto Staszów.

Powierzchnia:

Miasto i Gmina - 225,86 km2
w tym Staszów - 26,88 km2

Gmina Staszów sąsiaduje z 7 innymi gminami i stanowi ponad 24% powierzchni powiatu. Od roku 2010 następuje niewielki, spadek liczby ludności. Dla przykładu gminę Staszów w 2013r. zamieszkiwało 26 436 osób. Na koniec roku 2019 gminę Staszów zamieszkiwało 25 744 mieszkańców. Gęstość zaludnienia w gminie wynosiła w 2013 roku 116 osób/km², a obecnie wynosi 114 osób/ km².

W gminie Staszów rośnie liczba urodzeń (z 212 w roku 2018 do 247 w roku 2019). Zmniejsza się natomiast liczba zgonów (z 262 w roku 2018 do 258 w roku 2019).

Do najliczniejszych miejscowości w gminie Staszów należą: Wiązownica Duża – 742 mieszkańców, Smerdyna – 735 mieszkańców, Koniemłoty – 706 mieszkańców, Kurozwęki – 660 mieszkańców i Wiśniowa – 595 mieszkańców.

Miasto Staszów na koniec 2019 roku zamieszkiwało 14 755 osób (14 905 w 2018 roku). Najwięcej osób mieszka na ulicach: Jana Pawła II (1605 zameldowań na pobyt stały), Adama Mickiewicza (1250 osoby), Hugo Kołłątaja (1216 osoby) i Jana Kilińskiego (888 osób).

Wśród ogólnej populacji gminy Staszów przeważają kobiety. W roku 2019 stanowiły one 51,10% populacji (13 156 osób), przy 48,9% mężczyzn (12 588 osób).

Ludność:

1995 1998 2002 2006 2010 2014 2016 2018 2019
Ogółem 28 252 28 452 26 909 26 477 26 795 26 360 26 067 25 889 26 436
Staszów 16 828 17 015 15 844 15 509 15 789 15 289 15 082 14 905 14 755
Gmina 11 424 11 437 11 065 10 968 11 006 11 071 10 982 10 984 11 681

Wybrane dane statystyczne:

2015 2016 2017 2018

Ludność na 1 km2

115 115 114 113

Kobiety na 100 mężczyzn

104 104 104 105

Dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca w zł

2972 3423 3789 3923

Wydatki ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca w zł

2987 3387 3714 4039

Mieszkania oddane do
użytkowania na 10 tys. ludności

19 23 23 24

Pracujący na 1000 ludności

238 239 246 247

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności

6,4 6,2 5,1 5,1

Ludność- w % ogół ludności
- korzystająca z instalacji
wodociągowej

89,4 89,5 89,5 89,6

Ludność- w % ogółu ludności
-korzystająca z instalacji
kanalizacyjnej

68,2 68,0 67,8 67,9

Ludność- w % ogółu ludności
- korzystająca z instalacji
gazowej

54,4 54,5 54,5 54,9

Żródło: stat.gov.pl

16-11-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.