Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

WFOŚiGW

Film "Staszów Eko-Zielona i Czysta Gmina"

Film "Staszów Eko-Zielona i Czysta Gmina" opracowany w ramach projektu pn.: „Kampania edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju i różnorodności biologicznej na terenie gminy Staszów” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
31.10.2023
Czytaj więcej

Usuwanie azbestu w 2023 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w ramach usuwania materiałów zawierających azbest, z terenu miasta i gminy Staszów w 2023 roku, usuniętych zostało 11 586 m2 materiałów zawierających azbest o łącznej masie 173,83 ton. Całkowity koszt zadania wyniósł 69 906,00 złotych. Kwota ta została dofinansowana ze środków:
06.10.2023
Czytaj więcej

Kampania edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju i różnorodności biologicznej na terenie gminy Staszów

22.08.2023
Czytaj więcej

„Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie gminy Staszów”

Gmina Staszów otrzymała dofinansowanie i podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizacje projektu pn.: „Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie gminy Staszów” z dziedziny ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
09.11.2022
Czytaj więcej

Coraz mniej azbestu w gminie Staszów

Od lat gmina Staszów sukcesywnie pozbywa się szkodliwego dla ludzkiego zdrowia i życia azbestu. Co roku prowadzony jest jego demontaż, odbiór oraz transport.
05.07.2022
Czytaj więcej

Ponad 247 ton azbestu mniej w gminie Staszów

Gmina Staszów sukcesywnie pozbywa się szkodliwego dla zdrowia azbestu. Co roku prowadzona jest akcja demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania takich. materiałów.
27.10.2021
Czytaj więcej

Kwitnące rondo w Oględowie

Gmina Staszów otrzymała dofinansowanie i podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizacje projektu pn.: „Zagospodarowanie ronda na terenie gminy Staszów” z dziedziny ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
07.09.2021
Czytaj więcej

Kampania edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju i różnorodności biologicznej na terenie gminy Staszów

Gmina Staszów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z Dziedziny Ochrona Środowiska – Edukacja Ekologiczna, na przeprowadzenie „Kampanii edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju i różnorodności biologicznej na terenie gminy Staszów”.
07.09.2021
Czytaj więcej

Usuwanie azbestu w 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w ramach usuwania materiałów zawierających azbest, z terenu Miasta i Gminy Staszów, w 2019 roku, usuniętych zostało 20 048 m2 materiałów zawierających azbest o łącznej masie ponad 220 ton. Całkowity koszt zadania wyniósł 76 102,74 złotych. Kwota ta została dofinansowana ze środków:
30.10.2020
Czytaj więcej

Usuwanie azbestu-umowa podpisana

W czwartek, 9 lipca, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć podpisał umowę z z prezesem zarządu WFOŚiGW w Kielcach, Ryszardem Gliwińskim. Umowa dotyczy realizacji zadania pn. „Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2020 roku. Kwota udzielonej dotacji wynosi 90 000,00 zł.
30.10.2020
Czytaj więcej

Ponad 228 ton azbestu mniej

Od 2014 roku w gminie Staszów trwa sukcesywne usuwanie materiałów zawierających niebezpieczny dla zdrowia azbest. Zadanie to realizowane jest w ramach umowy na odbiór i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. W 2020 roku usunięto ponad 228 ton materiałów zawierających tą niebezpieczną substancję.
29.10.2020
Czytaj więcej

OSP Oględów z dotacją WFOŚiGW i NFOŚiGW

Ochotnicza Straż Pożarna w Oględowie otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dotacja pomoże w zakupie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do działań oględowskich strażaków. Nowy sprzęt wzmocni siłę jednostki, a tym samym poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy Staszów.
29.10.2020
Czytaj więcej

Zielone przystanki w Staszowie

W Staszowie pojawią się „zielone przystanki”. Swoje oblicze zmieni wiata przystankowa na rynku po stronie północnej oraz przy ul. Krakowskiej obok stacji paliw „Orlen”. Gmina Staszów otrzymała na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
06.08.2020
Czytaj więcej

Nowe pracownie przyrodnicze w staszowskiej "Jedynce" i w Czajkowie

Gmina Staszów zakończyła w listopadzie 2019 realizację projektów pn. Wyposażenie pracowni przyrodniczej w Zespole Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie na kwotę 11 520 zł oraz Wyposażenie pracowni przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II.
29.11.2019
Czytaj więcej

Ładniej przy Spokojnej i Jana Pawła II

Przy ulicy Spokojnej i Jana Pawła II pojawiły się nowe drzewa i sadzonki krzewów. To kolejny etap zagospodarowania zieleni miejskiej na terenie Staszowa. Gmina Staszów na ten cel pozyskała 33 tysiące złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
02.10.2019
Czytaj więcej

100 tysięcy drzew dla Niepodległej

W ramach ogólnopolskiej akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018" objętej patronatem honorowym przez Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, mieszkańcy Staszowa w zamian za surowce wtórne otrzymali sadzonki drzew.
13.09.2019
Czytaj więcej

Program Czyste Powietrze- porozumienie podpisane

W środę, 10 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się konferencja z okazji podpisania 2000. umowy w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Podczas spotkania, przedstawiciele siedmiu gmin podpisali porozumienia z prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Ryszardem Gliwińskim. Dzięki nowym umowom, mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do programu „Czyste powietrze”. Naszą gminę reprezentowała dr Ewa Kondek -zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów.
14.07.2019
Czytaj więcej

Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Dobra, Wiśniowa i Kurozwęki

„Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Dobra, Wiśniowa i Kurozwęki” realizowane jest dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w sierpniu 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w ramach priorytetu Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, realizowane na terenach zieleni dostępnych publicznie.
08.11.2018
Czytaj więcej

Demontowanie i usuwanie materiałów zawierających azbest w 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w ramach prowadzonego w 2018 r. zadania p.n. "Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów w 2018 roku", usunięto 18 810 m2 materiałów zawierających azbest.
30.10.2018
Czytaj więcej

OSP Oględów z nowym wozem bojowym!

Ochotnicza Straż Pożarna podpisała umowę z Firmą MOTO-TRUCK na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nowy nabytek trafi do jednostki jeszcze w tym roku.
17.10.2018
Czytaj więcej

Uzyskaj pieniądze z Programu „Czyste Powietrze”

W Staszowie odbyło się spotkanie dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Staszowa, 19 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, dowiedzieli się jak można dostać dofinansowanie na termomodernizację domów jednorodzinnych.
25.09.2018
Czytaj więcej

100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018

Burmistrz Leszek Kopeć zaprasza mieszkańców miasta i gminy Staszów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018", która odbędzie się 9 września 2018 r. (niedziela), w godz. od 15:00 do 17:00, na „Zalewie nad Czarną" w Staszowie.
05.09.2018
Czytaj więcej

Kolejna dotacja na pracownie ekologiczne

W czwartek, 28 czerwca 2018 r. burmistrz, Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nowej pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej.
31.07.2018
Czytaj więcej

Demontaż i usuwanie materiałów zawierających azbest w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w ramach prowadzonego w 2017 r. zadania p.n. "Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów w 2017 roku", usunięto 18 407 m2 (202,478 Mg) materiałów zawierających azbest.
30.10.2017
Czytaj więcej

Pracownie ekologiczne z dofinansowaniem

W środę 17 maja 2017 r. Gmina Staszów podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki pozyskanej dotacji w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Staszów powstaną pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Koszt zadania wynosi 51 300,00 zł w tym dotacja 40 000,00 zł.
25.05.2017
Czytaj więcej

WFOŚ dofinansuje zieleń miejską

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dofinansuje zagospodarowanie terenów zielonych w Staszowie. W poniedziałek, 8 maja Gmina Staszów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej przy ul. Jana Pawła II i ul. Spokojnej w Staszowie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach priorytetu Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, realizowane na terenach zieleni dostępnych publicznie. Koszt całkowity zadania wynosi 82500,00 zł w tym dotacja 33000,00 zł.
22.05.2017
Czytaj więcej

Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w ramach prowadzonego w 2016 r. zadania, z terenu Miasta i Gminy Staszów usuniętych zostanie ok. 15 000 m 2 materiałów zawierających azbest.
25.10.2016
Czytaj więcej

Walory ekologiczne i przyrodnicze naszej gminy – konkurs fotograficzny i ścieżka edukacyjna

Gmina Staszów w dniu 3 sierpnia 2016 roku podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Walory ekologiczne i przyrodnicze naszej gminy – konkurs fotograficzny i ścieżka edukacyjna” w ramach priorytetu Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej oraz Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju. Koszt całkowity zadania wynosi 11010,00 zł w tym dotacja 6753,80 zł.
19.10.2016
Czytaj więcej

Zagospodarowanie terenów zielonych „Zalewu nad Czarną” w Staszowie

Gmina Staszów w dniu 07 października 2016 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych „Zalewu nad Czarną” w Staszowie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach priorytetu Zwiększenie powierzchni publicznych terenów zieleni. Koszt całkowity zadania wynosi 16 498,00 zł w tym dotacja 6599,00 zł.
19.10.2016
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.