Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Zarządzenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
26.04.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2018 roku.
16.04.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu administracji publicznej pn. Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów- rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
16.04.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów.
03.04.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 marca 2018 roku, w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.03.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi.
14.03.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w 2018 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów.
14.03.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza MiG Staszów nr 18/2018 z dnia 26 stycznia

Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2018 roku.
26.01.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza MiG Staszów nr 19/2018 z dnia 26 stycznia

Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
26.01.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 256/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 256/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.
28.12.2017
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.